Program rewitalizacji wsi.
Dodane przez hubmaks dnia Lipiec 27 2017 17:32:18
Wczoraj ( 26.07) w Tucholi Żarskiej odbyło się kolejne z serii spotkań tzw. spacerów badawczych.
Spacer badawczy.
W spotkaniu któremu przewodniczył sołtys Tucholi Zarskiej wzięli udział mieszkańcy Tucholi Żarskiej oraz przedstawiciele gminy, a także Adam Paluch przedstawiciel wykonawcy projektu. W trakcie spotkania mieszkańcy Tucholi mogli przedstawić swoją wizję poprawy estetyki wsi oraz zagospodarowania terenów zielonych. Dominującym tematem poruszanym przez przybyłych na to spotkanie, był remont dróg znajdujących się w obrębie wsi, doświetlenia ulic, budowy chodnika pomiędzy obiema Tucholami, modernizację świetlicy, doposażenia placów zabaw w nowe elementy oraz wybudowanie nowego miejsca rekreacji, w tym placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej, stolików szachowych, altan oraz miejsc na grillowanie, tuż przy boisku piłkarskim. Jakkolwiek budowa czy remont dróg nie wchodzi w zakres projektu, to budowa chodnika o długości 800 metrów pomiędzy częścią południowa a północną miejscowości już tak! Problem braku chodnika podnoszony jest od lat i stanowi jedną z głównych kwestii poruszanych podczas spotkań z władzami gminy. Przy okazji spotkania, wręczono przedstawicielom gminy petycję skierowaną do Burmistrza, a dotyczącą remontu drogi na Małej Tucholi.
Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023
Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności wybranych miejscowości, estetyki przestrzeni oraz zwiększenie aktywności społecznej , w tym m.in. uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz integrację społeczną. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% obszaru gminy i obejmować 30% ludności zamieszkałej w gminie. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023” opracowywany jest dla: centrum Lubska tj. ulic: E. Plater, Grunwaldzkiej, Aleja Wojska Polskiego, ul.Bohaterów, ul. Sportowej oraz ulic: Kopernika, Śródmiejskiej, Mickiewicza, Krasińskiego, Krakowskie Przedmieście, a także otoczenia Parku Miejskiego oraz miejscowości Lutol i Tuchola Żarska. Wczorajszy „spacer” był to już ostatni z serii spotkań. Jeszcze przez tydzień do 1 sierpnia można zgłaszać swoje uwagi na formularzu, który należy pobrać ze strony um.lubsko.pl ,wypełnić i przesłać lub dostarczyć do urzędu gminy. Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana strategia pn. „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023” dotyczący pozyskania funduszy unijnych, którą Radni Miejscy rozpatrzą na najbliższej sesji. Jeśli program zostanie przyjęty gmina będzie mogła realizować założenia zawarte w tym dokumencie.